fbpx

רשיון הפעלה למעון יום לפעוטות תשפ"ג

רשיון הפעלה למעון יום לפעוטות תשפ"ג

על פי חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות ,התשע"ט – 2018 אין להפעיל מוסד חינוכי ללא רישיון ועל כל גני הילדים חלה חובת רישוי .

משרד החינוך בודק במסגרת הליך הרישוי את הנושאים הקשורים לגן

הילדים .

לצורך המלצה למתן רישיון והכרה נבדק גן הילדים בשבעה תחומים עיקריים:

פדגוגיה, בטיחות סביבתית, תברואה ובריאות, כספים, התאגדות הבעלות ,

המבנה הפיסי של גן הילדים, הרשות המקומית.

שמחים לבשר שגם השנה הושלם תהליך הבדיקה וההכרה וקיבלנו רשיון הפעלה למעון היום שלנו "בסר-קידס" לשנה המתחילה ב 1.9.2022 ומסתיימת ב 31.8.2023. 🥇🥈🥉

להצטרפות לגן הכי בטוח ואיכותי לילד שלך

עקבו אחרינו

מיקום הגן