fbpx

לקראת שבועות…

לקראת שבועות…

הימים בין פסח ויציאת מצרים לשבועות ומתן התורה משמעותיים, לכן הקדשנו את פרק הזמן הזה

לספר לילדים על האירועים שעברו בני ישראל במדבר בדרך לארץ כנען .

חג השבועות נקרא כך על פי ספירה של שבעה שבועות מחג הפסח .

ועל שם השבועה של בני ישראל לקיים את המצוות והשבועה שעם ישראל יהיה עם נבחר .

שמות נוספים לחג:

חג הקציר והביכורים – תארנו וספרנו לילדים על האירועים שהתרחשו בזמן העלייה לרגל לבית המקדש להבאת הביכורים ,על קציר החיטה בעונה לאחר הבשלתה , על הביכורים – פעם בשנה הייתה מצוה להביא את ביכורי היבול החקלאי לכוהנים בבית המקדש .

ודיברנו על זמננו היום , על שפע הפירות שהתברכנו בהם כאן בארצנו בהקשר של שבעת המינים "ארץ זבת חלב ודבש" .

חג מתן תורה – מציין את עשרת הדברות שנתנו לבני ישראל במעמד הר סיני שלאחריו עלה משה להר סיני לקבל את לוחות הברית .

חג עצרת – אספת עם שנקבעה בתורה ביום השמיני של סוכות וביום השביעי של פסח ,ימים שאין בהם מצוות מיוחדות , שבועות נקרא גם חג עצרת גם מפני שאין בו מצוות מיוחדות.

כמובן שהחגיגה האמיתית עוד לפנינו עם שירי ומטעמי החג …🥛🫗🍽🍰

להצטרפות לגן הכי בטוח ואיכותי לילד שלך

עקבו אחרינו

מיקום הגן